Cty Phú An chuyên cung cấp gỗ cao su, gỗ tràm xẻ sấy dùng sx gỗ ghép và gia công sấy thuê gỗ muồng, gỗ xà, cừ, gỗ thông, gỗ xoan,... Cho xưởng mộc và công ty sản xuất & chế biến gỗ

Đơn vị cung cấp gỗ xẻ sấy cho xưởng sản xuất gỗ ghép, thớt gỗ, bàn ghế học sinh, đồ gỗ xuất khẩu tại Bình Dương :

Quy cách gỗ cao su cưa xẻ tẩm sấy ( Xẻ 0.4m - 0.6m / 1m ) :

Phôi Gcs21×45-75×200-350/400-600mm
Phôi Gcs23×45-75×200-350/400-1000mm
Phôi Gcs26×45-75×450mm
Phôi Gcs33×45-75×200-350/ 400-1000mm

Phôi vuông Gcs45x45x450/600mm
Phôi vuông Gcs55x55x450/600mm
Phôi vuông Gcs65x65x400-1000mm

Quy cách gỗ tràm xẻ sấy ( Xẻ 1m / 1m2 / 2m ) :

Phôi GTr20 / 25 x rộng 60 - 120 x dài 1000-1200mm 
Phôi GTr20 / 25 x rộng 60 - 120 x dài 2000mm 
Phôi GTr30 / 35 x rộng 60 - 120 x dài 1000 - 1200mm
Phôi GTr30 / 35 x rộng 60 - 120 x dài 2000mm
Phôi GTr40 / 45 x rộng 60 - 120 x dài 1000 - 1200mm
Phôi GTr40 / 45 x rộng 60 - 120 x dài 2000mm

Quy cách Gia công sấy thuê gỗ xà cừ   :

Phôi GXC26 x 45/55/65/75/85/95/105 x 1000/1200/1600mm
Phôi GXC35 x 45/55/65/75/85/95/105 x 1000/1200/1600mm
Phôi GXC40 x 45/55/65/75/85/95/105 x 1000/1200/1600mm
Phôi GXC45 x 45/55/65/75/85/95/105 x 1000/1200/1600mm

Quy cách Gia công sấy thuê Gỗ Thông :

Phôi GTH26 x 45/55/65/75/85/95/105 x 1000/1200/1600mm
Phôi GTH35 x 45/55/65/75/85/95/105 x 1000/1200/1600mm
Phôi GTH40 x 45/55/65/75/85/95/105 x 1000/1200/1600mm
Phôi GTH45 x 45/55/65/75/85/95/105 x 1000/1200/1600mm

Quy cách Gia công sấy thuê Gỗ Xoài :

Phôi GXoai21x38/45/50/55/65/75x45=>105x400mm=>1200mm
Phôi GXoai23x38/45/50/55/65/75x45=>105x400mm=>1200mm
Phôi GXoai24x38/45/50/55/65/75x45=>105x400mm=>1200mm
Phôi GXoai26x38/45/50/55/65/75x45=>105x400mm=>1200mm
Phôi GXoai33x38/45/50/55/65/75x45=>105x400mm=>1200mm
Phôi GXoai35x38/45/50/55/65/75x45=>105x400mm=>1200mm

Quy cách Gia công sấy thuê Gỗ Xoan xẻ tươi  :

Phôi GXoan26x45mm=>105mmx450mm=>2000mm
Phôi GXoan35x45mm=>105mmx450mm=>2000mm
Phôi GXoan40x45mm=>105mmx450mm=>2000mm
Phôi GXoan45x45mm=>105mmx450mm=>2000mm

Quy cách Gia Công Sấy thuê Gỗ Cao Su xẻ tươi  :

Phôi Gcs21x45mm=>105mmx400mm=>1200mm
Phôi Gcs23x45mm=>105mmx400mm=>1200mm
Phôi Gcs24x45mm=>105mmx400mm=>1200mm
Phôi Gcs26x45mm=>105mmx400mm=>1200mm
Phôi Gcs33x45mm=>105mmx400mm=>1200mm
Phôi Gcs35x45mm=>105mmx400mm=>1200mm
Phôi Gcs38x45mm=>105mmx400mm=>1200mm
Phôi Gcs45x45mm=>105mmx400mm=>1200mm
Phôi Gcs50x45mm=>105mmx400mm=>1200mm
Phôi Gcs55x45mm=>105mmx400mm=>1200mm
Phôi Gcs65x45mm=>105mmx400mm=>1200mm
Phôi Gcs75x45mm=>105mmx400mm=>1200mm

Quy cách Gia Công Sấy thuê Gỗ tràm ( tràm hom, tràm xốp, tràm bông vàng, tràm f1, f2,... ) xẻ tươi  :

Phôi GTr25x60/70/80/90/100/110x1200/2000mm
Phôi GTr30x60/70/80/90/100/110x1200/2000mm
Phôi GTr35x60/70/80/90/100/110x1200/2000mm
Phôi GTr40x60/70/80/90/100/110x1200/2000mm
Phôi GTr45x60/70/80/90/100/110x1200/2000mm

Quy cách gia công sấy thuê gỗ thông nhập khẩu ( Thông Vàng, Thông Trắng, Thông Đỏ, Thông chile, Thông Newzealand, Thông Nga, Thông Mỹ,...  )

Gỗ thông Nhập Pine15x75mm UP x 1600 -> 5000mm
Gỗ thông Nhập Pine19x75mm UP x 1600 -> 5000mm
Gỗ thông Nhập Pine21x75mm UP x 1600 -> 5000mm
Gỗ thông Nhập Pine23x75mm UP x 1600 -> 5000mm
Gỗ thông Nhập Pine25x75mm UP x 1600 -> 5000mm
Gỗ thông Nhập Pine28x75mm UP x 1600 -> 5000mm
Gỗ thông Nhập Pine32x75mm UP x 1600 -> 5000mm
Gỗ thông Nhập Pine38x75mm UP x 1600 -> 5000mm
Gỗ thông Nhập Pine40x75mm UP x 1600 -> 5000mm
Gỗ thông Nhập Pine45x75mm UP x 1600 -> 5000mm
Gỗ thông Nhập Pine45x75mm UP x 1600 -> 5000mm
Gỗ thông Nhập Pine50x75mm UP x 1600 -> 5000mm

Quy cách gia công sấy thuê gỗ điều :

Phôi GDieu26x45mm=>105mmx400mm=>1000mm
Phôi GDieu33x45mm=>105mmx400mm=>1000mm
Phôi GDieu35x45mm=>105mmx400mm=>1000mm
Phôi GDieu45x45mm=>105mmx400mm=>1000mm
Phôi GDieu55x45mm=>105mmx400mm=>1000mm
Phôi GDieu65x45mm=>105mmx400mm=>1000mm
Phôi GDieu75x45mm=>105mmx400mm=>1000mm
Phôi GDieu85x45mm=>105mmx400mm=>1000mm

Quy cách gia công sấy thuê gỗ nhập ( gỗ tần bì, Poplar,... )

Phôi GoNhap19mm(3/4)x70mm-300mmx1.2m - 4.8m.
Phôi GoNhap26mm(4/4)x70mm-300mmx1.2m - 4.8m.
Phôi GoNhap26mm(4/4)x70mm-300mmx1.2m - 4.8m.
Phôi GoNhap32mm(5/4)x70mm-300mmx1.2m - 4.8m.
Phôi GoNhap38mm(6/4)x70mm-300mmx1.2m - 4.8m.
Phôi GoNhap50mm(8/4)x70mm-300mmx1.2m - 4.8m.

Là đơn vị hoạt động theo mô hình mua gỗ xẻ tươi sấy khô cung cấp cho xưởng sản xuất gỗ ghép & xưởng chế biến gỗ xuất khẩu tại Bình Dương và khu vực lân cận

Gỗ cao su, gỗ tràm là 2 nguyên liệu hợp tác có thế mạnh của chúng tôi phục vụ cho nhu cầu sản xuất đồ mộc phục vụ tiêu dùng trong nước bao gồm các mặt hàng tiêu biểu như sau :

  • Thớt gỗ 
  • Dụng cụ nhà bếp bằng gỗ / Dụng cụ gỗ phục vụ nhà hàng
  • Bàn ghế gỗ ( mặt bàn ghế học sinh / mặt bàn ghế cafe / mặt bàn ghế phòng ăn )
  • Tủ gỗ ( mặt tủ / hông hậu tủ / kệ tủ )
  • Giường gỗ ( vai giường / dạt giường / đầu cuối giường ) 
  • Cầu thang gỗ ( mặt bậc cầu thang / tay vịn cầu thang / Chiếu nghỉ )
  • Gỗ ghép thanh

Quý khách cần mua gỗ xẻ sấy vui lòng liên hệ với chúng để biết thêm chi tiết.