Gia công ghép gỗ Sồi, Thông, Tần Bì cho công trình đồ gỗ nội thất dưới 5m3

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhiều đơn vị thi công thiết kế đồ gỗ nội thất có công trình đơn lẻ, lượng gỗ nguyên liệu cho công trình thường nhỏ dưới 5m3 cho 1 đơn hàng bằng gỗ ghép (gỗ ghép sồi,gỗ ghép tần bì,gỗ ghép thông ) bằng các loại gỗ Sồi, Tần Bì, Thông ....

Chi tiết ghép gia công gỗ Sồi, Tần Bì, Thông  thường gặp bao gồm :

- Ghép gỗ làm chi tiết Bộ bàn ghế  (Ghép mặt bàn (ghép giả dày), mặt ghế, chân bàn, chân ghế, diềm bàn....)

- Ghép gỗ theo chi tiết giường gỗ, khách hàng thường đặt ghép vai giường, chân giường, đầu giường, cuối giường.

- Chi tiết cửa gỗ bao gồm khung cửa, khung bao cửa, pano cửa.

- Ghép gỗ làm tủ bếp, Tủ phòng ngủ ...

- Ghép gỗ sồi , tần bì , thông là lam tường, len tường ....