Gia công Gỗ ghép Thông dày 35, 45, 50mm

Gỗ ghép thông 35, 45, 50mm

Gia công sản xuất Gỗ ghép Thông dày 35mm, 45mm, 50mm.

Nhận ghép gia công theo chiều dài max 2400mm [Ghép nối ngón] , Ghép theo chiều dài nguyên liệu gỗ thông [Ghép nguyên thanh]

Nhân ghép gia công theo chiều rộng max 1200mm.