Gỗ ghép cao su

Sơ lược về cây gỗ cao su
Tên Việt Nam : Cây Cao Su
Tên Địa phương :
Tên Các nước lân cận : Hévea
Tên khoa học : Hevea brasiliensis Muell-Arg Họ thực vật : Euphorbiaceae
Tên thương phẩm : Caoutchoue tree, South American rubber tree
Gỗ ghép sản xuất từ gỗ cao su là thế mạnh của chúng tôi, nguyên liệu gỗ để sản xuất được cung cấp để sản xuất gỗ ghép được cưa xẻ và tẩm sấy tùy theo đơn đặt hàng. Vậy nên chúng tôi có thể cung cấp hầu hết các chi tiết gỗ để sản xuất mặt hàng gỗ từ gỗ cao su như phôi xẻ theo quy cách, thanh bào 2 mặt - 4 mặt, thanh ghép dọc, gỗ ghép nguyên thanh, gỗ ghép mộng nằm, gỗ ghép mộng đứng , gỗ ghép thớ lật .... Gỗ ghép cao su là nguyên liệu gỗ phổ biến của các xưởng sản xuất mộc, đơn vị trực tiếp sản xuất sản phẩm gỗ là khách hàng chính của chúng tôi với thế mạnh chuyên ghép theo quy cách chi tiết sản phẩm mộc như ghép gỗ làm mặt bàn gỗ, mặt ghế gỗ, vai giường gỗ ghép, ghép theo quy cách sản xuất thớt gỗ, cửa gỗ, chi tiết tủ gỗ, tủ bếp ...
Hai kiểu ghép thông dụng :
Gỗ cao su ghép tấm      
Gỗ cao su ghép khối