Gỗ ghép Thông dày 20, 22mm

Gỗ ghép thông dày 20, 22mm
Chúng tôi nhận sản xuất gỗ ghép Thông dày 20mm, 22mm theo quy cách phục vụ đơn vị sản xuất thi công thiết kế đồ gỗ nội thất.
Tham khảo quy cách gỗ Thông ghép theo quy cách dày 20, 22mm :
Quy cách gỗ ghép thông dày 20mm :
20mm x 435mm x 640mm
20mm x 690mm x 471mm
20mm x 465mm x 380mm
20mm x 1000mm x265mm
20mm x 450mm x 1301mm
Quy cách gỗ ghép thông dày 22mm :
22mm x 960mm x 311mm
22mm x 800mm x 470mm
20mm x 420mm x 1517mm
20mm x 370mm x1420mm
20mm x 420mm x 1050mm
Một số hình ảnh về ghép gỗ Thông :
Chà nhám gỗ ghép Thông
Gỗ Thông ghép theo quy cách