go ghep

Gỗ ghép Thông

Gỗ ghép Thông

Gỗ Thông là loại gỗ rừng trồng phổ biến , gỗ thông chiếm 70% diện tích rừng trồng trên trái đất và gỗ Thông là nguyên liệu dùng khá phổ biến trong...

Gỗ ghép cao su

Gỗ ghép cao su

Sơ lược về cây gỗ cao su Tên Việt Nam : Cây Cao Su Tên Địa phương : Tên Các nước lân cận : Hévea Tên khoa học : Hevea brasiliensis Muell-Arg Họ t...