go ghep

Gỗ ghép Thông dày 20, 22mm

Gỗ ghép Thông dày 20, 22mm

Chúng tôi nhận sản xuất gỗ ghép Thông dày 20mm, 22mm theo quy cách phục vụ đơn vị sản xuất thi công thiết kế đồ gỗ nội thất. Tham khảo quy các...

Gia công Gỗ ghép Thông dày 35, 45, 50mm

Gia công Gỗ ghép Thông dày 35, 45, 50mm

Gia công sản xuất Gỗ ghép Thông dày 35mm, 45mm, 50mm. Nhận ghép gia công theo chiều dài max 2400mm [Ghép nối ngón] , Ghép theo chiều dài nguyên ...

Gỗ Thông ghép dày 10mm, 12mm trang trí, ốp tường...

Gỗ Thông ghép dày 10mm, 12mm trang trí, ốp tường...

Chuyên cung cấp gỗ thông ghép thanh dày 10mm, 12mm phục vụ trang trí, ốp tường.

Gỗ ghép Tràm dày 40mm

Gỗ ghép Tràm dày 40mm

Gỗ ghép Tràm dày 35mm

Gỗ ghép Tràm dày 35mm

Gỗ rừng trồng trong nước ghép thanh

Gỗ rừng trồng trong nước ghép thanh

Ngoài nguồn gỗ nhập như Gỗ Sồi, Gỗ Tần Bì, Gỗ Thông...thì nguồn gỗ được khai thác từ nguồn gỗ rừng trồng trong nước là nguyên liệu gỗ được nhiều ...

Gia công ghép gỗ Sồi, Thông, Tần Bì cho công trình đồ gỗ nội thất dưới 5m3

Gia công ghép gỗ Sồi, Thông, Tần Bì  cho công trình đồ gỗ nội thất dưới 5m3

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhiều đơn vị thi công thiết kế đồ gỗ nội thất có công trình đơn lẻ, lượng gỗ nguyên liệu cho công trình thường nhỏ dưới 5m3 ...

Ghép gỗ làm khung cửa, khung bao, pa nô cánh cửa từ gỗ cao su, Sồi, Tần Bì, Thông

Ghép gỗ làm khung cửa, khung bao, pa nô cánh cửa từ gỗ cao su, Sồi, Tần Bì, Thông

Chuyên ghép gỗ làm khung cửa, khung bao, pa nô cánh cửa từ gỗ cao su, Sồi, Tần Bì, Thông phục vụ đơn vị sản xuất đồ gỗ nội thất. Quý khách là đơ...

Gỗ oak, ash, alder, walnut ghép mặt rộng từ 23-25mm

Gỗ oak, ash, alder, walnut ghép mặt rộng từ 23-25mm

Gỗ oak, ash, alder, walnut ghép mặt rộng từ 23-25mm là sản phẩm gỗ đặt ghép từ 4 loại gỗ Oak (Sồi), Alder (Trăn), Ash (Tần Bì), Walnut (Óc chó) là ...

Gỗ nhập khẩu ghép thanh

Gỗ nhập khẩu ghép thanh : Ngoài nguyên liệu gỗ sẵn có tại Bình Dương như gỗ cao su, gỗ Tràm, Xà Cừ ... thì một nguồn bổ sung gỗ khác nhằm đảm bảo s...

Báo giá gỗ ghép làm mặt bàn

Báo giá gỗ ghép làm mặt bàn : Mặt bàn là chi tiết gỗ được nhiều đơn vị đặt sản xuất theo quy cách bằng các loại gỗ như Gỗ cao su, Gỗ Thông, Gỗ Sồi,...