Khách đặt sản xuất bàn ghế trẻ em gỗ cao su DH-12IG6

Đơn hỏi mua, đặt hàng sản xuất bàn ghế trẻ em gỗ cao su 30/07/2021

Tham khảo một vài hình ảnh thiết kế :

Chúng tôi là xưởng chuyên sản xuất gỗ ghép cao su, thanh bào & các chi tiết gỗ theo yêu cầu của công ty sản xuất đồ gỗ xuất khẩu.

Hợp tác marketing - liên kết sản xuất bàn ghế trẻ em & giới thiệu khách hàng cho nhà xưởng có năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu của khách hàng cần đặt sản xuất các loại bàn ghế trẻ em theo đơn hàng trên.