Nguyên liệu gỗ có ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng gỗ ghép

Có nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng đến chất lượng gỗ ghép trong đó nguyên liệu gỗ đóng một vai trò không nhỏ đến chất lượng gỗ ghép :

1. Ảnh hưởng của độ ẩm gỗ khi ghép : Độ ẩm phôi là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm ván ghép. Nếu độ ẩm phôi ghép lớn sẽ làm giảm độ nhớt của keo do đó dễ tạo màng keo không liên tục và kéo dài thời gian đóng rắn của keo. Ngược lại, khi độ ẩm gỗ phôi ghép nhỏ. Gỗ sẽ hút nước của dung dịch keo làm cho nồng độ của keo tăng lên khó trải màng keo trên bề mặt vật dán, dẫn đến chất lượng dán dính giảm.

2. Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt gỗ khi dán: Trong quá trình cưa, bào cạnh thanh (ghép cạnh thanh tạo ván) có thể lưỡi dao bị cùn do đó bề mặt gỗ dán bị mấp mô. Độ mấp mô càng lớn, khi tráng keo màng keo sẽ không đồng đều, chỗ dày chỗ mỏng làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.


Nguồn : Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ chế biến gỗ cao su sau khi trích nhựa