Gỗ ghép Thông

Gỗ ghép Thông

Gỗ Thông là loại gỗ rừng trồng phổ biến , gỗ thông chiếm 70% diện tích rừng trồng trên trái đất và gỗ Thông là nguyên liệu dùng khá phổ biến trong sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất gia đình. vậy gỗ Thông là loại gỗ như thế nào, đỗ gỗ được sản xuất gia công từ gỗ Thông có tốt không. Thông tin dưới đây sẽ cho ta một cái nhìn sơ lược về loại gỗ này :

Nguyên liệu sản xuất gỗ ghép Thông đa phần từ nguồn nguyên liệu gỗ nhập khẩu và nguồn nhập rất phong phú như : Gỗ Thông Mỹ, Gỗ Thông Thụy Điển , Gỗ Thông Newzealand, gỗ Thông Brazil, Gỗ Thông Chile ...
 
Nguyên liệu gỗ Thông xẻ sấy thường có chiều dài trên 2000mm , chiều dài gỗ Thông nguyên liệu rất phù hợp với ghép nguyên thanh.

Gỗ Thông ghép Tấm, ghép khối hộp , ghép vuông rất phù hợp cho việc trang trí nội thất và làm nhà bằng gỗ.

Tham khảo quy cách gỗ ghép Thông ghép nguyên thanh thông dụng :

Gỗ ghép phục vụ sản xuất trong nước :
10mm, 12mm, 22mm,  24mm, 35mm, 45mm, 50mm x 1200mm x 2400mm

Gỗ ghép phục vụ xuất khẩu trong nước :
10mm, 12mm, 22mm,  24mm, 35mm, 45mm, 50mm x 1220mm x 2440mm


Minh họa gỗ thông ghép :

Gỗ Thông ghép Tấm

Gỗ Thông ghép khối Vuông, hộp