xa xi chet

Vào tù vì dám bỏ vợ !

Xin tiền trong sòng bạc

Mô tả người điên

Săn chó !

Suy nghĩ giống chó

3 truyện cười ngắn

Nhầm lẫn tai hại

Câu hỏi hóc búa

Số trời cho

Câu truyện triết học

Thi bắn cung và kiếp sau

3 mẩu truyện xả xì chét