go ghep

Gỗ ghép Thông dày 20, 22mm

Gỗ ghép Thông dày 20, 22mm

Chúng tôi nhận sản xuất gỗ ghép Thông dày 20mm, 22mm theo quy cách phục vụ đơn vị sản xuất thi công thiết kế đồ gỗ nội thất. Tham khảo quy các...

Gia công Gỗ ghép Thông dày 35, 45, 50mm

Gia công Gỗ ghép Thông dày 35, 45, 50mm

Gia công sản xuất Gỗ ghép Thông dày 35mm, 45mm, 50mm. Nhận ghép gia công theo chiều dài max 2400mm [Ghép nối ngón] , Ghép theo chiều dài nguyên ...

Gỗ Thông ghép dày 10mm, 12mm trang trí, ốp tường...

Gỗ Thông ghép dày 10mm, 12mm trang trí, ốp tường...

Chuyên cung cấp gỗ thông ghép thanh dày 10mm, 12mm phục vụ trang trí, ốp tường.

Gỗ ghép Thông

Gỗ ghép Thông

Gỗ Thông là loại gỗ rừng trồng phổ biến , gỗ thông chiếm 70% diện tích rừng trồng trên trái đất và gỗ Thông là nguyên liệu dùng khá phổ biến trong...